Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

e-Arşiv Teknik Kılavuzu, e-Fatura, e-Arşiv Teknik Paketleri Güncellendi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 28/12/2023 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruyla birlikte, e-Arşiv Teknik Kılavuzu, e-Fatura Paketi, e-Arşiv Paketi güncellenmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellenen e-Arşiv Teknik Kılavuzu’nda 3.3.2.16 şarj zamanı, 3.3.2.17 plaka, 3.3.2.18 toplam tutar, 3.3.2.19 indirim, 3.3.2.20 kalem detay, 3.3.2.21 EŞÜ seri numarası ile ilgili bölümler eklenmiştir. Eklenen bölümlerde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalara ilişkin oluşturulan e-arşiv raporlarında bulunması gereken alanlar açıklanmıştır.

3.3.2.16 şarj zamanı bölümünde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalarda bu gruba ait elemanlara gerekli bilgilerin yazılması zorunludur. Şarj işleminin başlama / bitiş tarih ve saati yazılır. Seçimli alandır.

3.3.2.16.1 başlama tarihi bölümünde şarj işleminin başlama tarihi Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) formatında yazılır. Zorunlu alandır.

3.3.2.16.2 bitiş tarihi bölümünde şarj işleminin bitiş tarihi Yıl-Ay-Gün (YYYY-AA-GG) formatında yazılır. Zorunlu alandır.

3.3.2.16.3 başlama zamanı bölümünde şarj işleminin başlama zamanı Saat:Dakika:Saniye formatında yazılır. Zorunlu alandır.

3.3.2.16.4 bitiş zamanı bölümünde şarj işleminin bitiş zamanı Saat:Dakika:Saniye formatında yazılır. Zorunlu alandır.

3.3.2.17 plaka bölümünde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalarda bu alana plaka bilgisinin yazılması zorunludur. Alfa nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Seçimli alandır. Örneğin; <earsiv:plaka>06GIB06</earsiv:plaka> şeklinde kullanılmalıdır.

3.3.2.18 toplam tutar bölümünde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalarda bu alana vergi hariç toplam tutarı girilecektir. Seçimli alandır. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Örneğin; <earsiv:toplamTutar>2000</earsiv:toplamTutar> şeklinde kullanılır.

3.3.2.19 indirim bölümünde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalarda bu alana varsa indirim tutarı girilecektir. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Seçimli alandır. Örneğin; <earsiv:indirim>300</earsiv:indirim> şeklinde kullanılmalıdır.

3.3.2.20 kalem detay bölümünde SARJ ve SARJANLIK fatura tipinde düzenlenen faturalarda bu alana hizmet adı, hizmetin birim fiyatı, hizmet miktarı, vergiler toplamı ve vergi detayı bilgisi yazılacaktır. 3.3.2.20.1 hizmet adı bölümünde şarj işleminde hizmetin adı yazılır. Seçimli alandır. Alfa nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Zorunlu alandır. Örneğin;

<earsiv:hizmetAdi>AC</earsiv:hizmetAdi> şeklinde kullanılır.

3.3.2.20.2 hizmet birim fiyatı bölümünde şarj işleminde hizmetin “KWH” cinsinden birim fiyatı yazılır. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Zorunlu alandır. Örneğin;

<earsiv:hizmetBirimFiyati>10</earsiv:hizmetBirimFiyati> şeklinde kullanılır.

3.3.2.20.3 hizmet miktari bölümünde şarj işleminde hizmetin “KWH” cinsinden birim miktarı yazılır. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Zorunlu alandır. Örneğin; <earsiv:hizmetMiktari unitCode=”KWH”>150</earsiv:hizmetMiktari> şeklinde kullanılır.

3.3.2.20.4 vergiler toplamı bölümünde şarj işleminde vergiler toplam tutarı yazılır. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Zorunlu alandır. Örneğin;

<earsiv:vergilerToplami>600</earsiv:vergilerToplami> şeklinde kullanılır.

3.3.2.20.5 vergi bölümünde şarj işleminde vergi tutarının detayı yazılır. Zorunlu alandır. Nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Örneğin;

<earsiv:vergi>

<earsiv:matrah>1500</earsiv:matrah>

<earsiv:vergiKodu>0015</earsiv:vergiKodu>

<earsiv:vergiTutari>300</earsiv:vergiTutari>

<earsiv:vergiOrani>20</earsiv:vergiOrani>

</earsiv:vergi> şeklinde kullanılır.

3.3.2.21 EŞÜ seri no bölümünde 551 Sıra No.lu Tebliğin düzenleme uyarınca yedi günde bir fatura düzenlenen durumlarda her bir şarj hizmetine ilişkin Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik Kılavuzunda detaylarına yer verilen bilgilerin GİB Teknolojiye anlık olarak bildirilmesinde oluşturulacak “ESURaporID” bu alana yazılacaktır. Seçimli alandır. “ESURaporID” nin oluşturulduğu tarih “IssueDate” alanına yazılacaktır. Alfa nümerik olarak örnekteki gibi yazılır. Örneğin; <earsiv:esuRaporID>1B34A9E6-27CD-4224-B58D12F70A70D7F4</earsiv:esuRaporID> şeklinde kullanılmalıdır.

“Vergi kanunlarının karmaşıklığını anlamak en zeki insanların bile zorlandığı tek şeydir.”

Albert Einstein

e-Arşiv uygulamasına (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belge uygulamalarına) PORTAL haricindeki yöntemlerle dahil olan mükellefler ve bu uygulamalar kapsamında hizmet verme konusunda Başkanlıktan izin alan özel entegratörler, elektronik ortamda oluşturdukları belgelere ilişkin olarak, Başkanlığın www.ebelge.gib.gov.tr internet adresinde yayımlanan veri formatı ve standardına uygun e-Arşiv Raporlarını (e-Arşiv Fatura, e-Müstahsil Makbuzu ile e-Serbest Meslek Makbuzu vb. diğer benzeri elektronik belgelere ait raporları) aylık olarak oluşturup takip eden ayın 15 inci günü saat 24:00’a kadar, 2018 Yılı Aralık Ayı e-Arşiv Raporunu 2/1/2019 gününün sonuna kadar, 1/1/2019 tarihinden itibaren ise; günlük dönemler halinde ve en geç izleyen günün sonuna kadar e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa göndermeleri gerekmektedir.

Anlık olarak düzenlenmesi gereken “SARJANLIK” fatura tipindeki e-arşiv faturalara ait “sarjAnlik” şemasında yer alan alanları içerecek şekilde hazırlanan e-Arşiv Raporunun, faturanın düzenlenmesi akabinde anlık olarak e-Arşiv uygulaması üzerinden Başkanlığa gönderilmesi gerekmektedir.

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından güncellen e-Fatura Paketi’nde DespatchAdviceHKSKunyeCheck eklendi. ProfileIDTypeDespatchAdvice, ProfileIDTypeEnerji, InvoiceTypeCodeListEnerji eklendi, PartyIdentificationIDType, GeneralWithholdingTaxTotalCheck güncellendi. HKSInvioceCheck, ProfileIDCheck, InvoiceTypeCodeCheck güncellendi.

‘EARSIVFATURA’ ProfileID tipindeki faturaların şematron kontrolünde hata almaması için şematron parameterik hale getirilmiştir. Kullanılan parametrenin ismi ‘type’dır. Bu parametrenin değerleri ve anlamları şu şekildedir. type=” veya type=’efatura’ -> Bu değerlerde şematron e-fatura merkez uygulamasındaki gibi çalışır. type=’earchive’ -> Bu değer ProfileID tipinin sadece ‘EARSIVFATURA’ olmasını kontrol eder.
E-arşiv faturası üreten uygulamaların bu parametreyi şematron kontrolu sırasında belirlemesi gerekmektedir.
Diğer uygulamaların herhangi bir işlem yapmasına gerek yoktur.

Sonuç:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından e-Arşiv Paketi güncellenmiştir. Güncel paketin V.1.1_1 yayımlanmıştır.

İlgili duyuru metnine aşağıdaki bağlantılar yardımıyla ulaşabilirsiniz.

Cart0
Cart0
Cart0