Skip to content Skip to sidebar Skip to footer

e-Arşiv Teknik Kılavuzu Güncellendi

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından 03/01/2024 tarihinde ebelge.gib.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruyla e-Arşiv Teknik Kılavuzu güncellenmiştir

GİB tarafından 03/01/2024 tarihinde yayımlanan duyuru ile e-Arşiv Teknik Kılavuzu 1.16 versiyonu olarak güncellenmiştir.

Güncellenen e-Arşiv Teknik Kılavuzunda 3.3.2.21 numaralı bölümünde değişiklik yapılmıştır. esuSeriNo alanın kullanım açıklaması değiştirilmiştir. Değişiklik yapılan açıklama kısmını aşağıdaki Tablo-1’de görebilirsiniz.

Güncellenen e-Arşiv Teknik Kılavuzunda 3.3.2.22 numaralı bölüm eklenmiştir. esuRaporID alanı ve kullanım açıklaması eklenmiştir. Eklenen bölümü aşağıdaki Tablo-2’de görebilirsiniz.

Tablo-1

esuSeriNoe-Arşiv Teknik Kılavuzu 1.15
esuSeriNo
e-Arşiv Teknik Kılavuzu 1.16
esuSeriNo
KardinaliteSeçimli (0..1)Seçimli (0..1)
Açıklama551 Sıra No.lu Tebliğin düzenleme
uyarınca yedi günde bir fatura
düzenlenen durumlarda her bir şarj
hizmetine ilişkin Elektrik Şarj
Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik
Kılavuzunda detaylarına yer verilen
bilgilerin GİB Teknolojiye anlık olarak
bildirilmesinde oluşturulacak
“ESURaporID” bu alana yazılacaktır.
“ESURaporID” nin oluşturulduğu tarih
“IssueDate” alanına yazılacaktır.
551 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ
düzenlemesi uyarınca anlık fatura
düzenlenen durumlarda şarj ünitesi seri
numarası bu alana yazılacaktır.
KullanımAlfa nümerikAlfa nümerik
Örnek<earsiv:esuRaporID>1B34A9E6-27CD-4224-
B58D12F70A70D7F4</earsiv:esuRapor
ID>
<earsiv:esuSeriNo>45225</earsiv:esu
SeriNo>

Tablo-2

esuRaporIDesuRaporID
KardinaliteSeçimli (0..1)
Açıklama551 Sıra No.lu VUK Genel Tebliğ düzenlemesi uyarınca yedi
günde bir fatura düzenlenen durumlarda her bir şarj hizmetine
ilişkin Elektrik Şarj Hizmetlerine İlişkin Bildirim Teknik
Kılavuzunda detaylarına yer verilen bilgilerin GİB e-Arşiv
Kılavuzu Ocak 2024 Versiyon : 1.16 29/60 Teknolojiye anlık
olarak bildirilmesinde oluşturulacak “ESURaporID” bu alana
yazılacaktır. “ESURaporID” nin oluşturulduğu tarih
“IssueDate” alanına yazılacaktır.
KullanımAlfa nümerik
Örnek<earsiv:esuRaporID>1B34A9E6-27CD-4224-
B58D12F70A70D7F4</earsiv:esuRaporID>

“Vergi kanunlarının karmaşıklığını anlamak en zeki insanların bile zorlandığı tek şeydir.”

Albert Einstein

Sonuç:

İlgili duyuru metnine ve sirkülere aşağıdaki bağlantı yardımıyla ulaşabilirsiniz.
https://ebelge.gib.gov.tr/anasayfa.html
https://ebelge.gib.gov.tr/duyurular.html
https://ebelge.gib.gov.tr/dosyalar/kilavuzlar/e-Arsiv_Teknik_Kilavuzu_V.1.16.pdf

Cart0
Cart0
Cart0